info@countryclubcatalan.org

Ik ben Tina en ik heb in 2009 de vzw Country Club Catalan opgericht met als doel het

organiseren van vakanties voor kinderen uit arme gezinnen.  

Het doel is ondertussen uitgebreid en nieuwe projekten staan op stapel

maar ons  fundamentele principe dat 

elkeen die bijdraagt aan het goede doel er ook van geniet blijven we steeds nastreven.

Ziehier onze geschiedenis :


Anno 2020

Anno 2021


Tina lanceert het project LADUF 

een ecologisch projekt

om bij te dragen aan een beter leefmilieu 

Les Arbres du Futur

Anno 2022

De Country Club Catalan helpt bij de oprichting van verscheidene verenigingen en gaat samen werken met :